Novice

Na sestanku partnerjev projekta Filmski vlak

6. novembra smo se udeležili sestanka projektnih parnerjev v Trbovljah. Delavski dom Trbovlje in Center za mladinsko kulturo Kočevje podpiramo pri vodenju projekta in pripravi poročil. Projekt je namenjen izobraževanju o filmu v osnovnih in srednjih šolah. Za učitelje in učence organizirajo predavanja in praktične delavnice.
Preberi več

Izvaja se projekt o biotski raznovrstnosti

Ponosni smo na vse projekte, ki smo jih pomagli pripravljati, danes pa se uspešno izvajajo! Tudi projekt "Kali danes - za prihodnost", v katerem osnovnošolci raziskujejo živalske in rastlinske vrste ter njihove življenjske pogoje v kalih. Projekt je pridobil financiraje Evropskega sklada za razvoj podeželja.    
Preberi več

Že štiri leta smo del Neverjetne družine

V začetku junija 2019 je Družinski center Mala ulica organiziral srečanje staršev in otrok, ki so do sedaj obiskovali tečaje starševstva Neverjetna leta. Program se že četrto leto uspešno izvaja v desetih centrih po Sloveniji. Število Neverjetnih družin se veča, s ponosom pa pri finančno-administrativem vodenju projekta sodelujemo tudi mi.
Preberi več

Izvajamo informativne delavnice in svetovanja

Za prijavitelje na razpis "Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019", ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo, izvajamo informativne delavnice v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Novem mestu ter svetujemo, kako pripraviti uspešno prijavo. Predstavitve razpisa in svetovanja organizira Center za kreativnost (CzK), ki deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.
Preberi več

Uspešno izveden projekt CH4you

Ponosni smo na izredno uspešno izvedbo projekta CH4you, v okviru katerega so se povezali mladi iz Slovenije, Italije in Avstrije na temo kulturne dediščine. Namen projekta, ki smo ga pripravili v našem podjetju in je financiran s strani evropskega programa "Evropa za državljane", je mladim približati kulturno dediščino in jih spodbuditi za aktivno evropsko državljanstvo.…
Preberi več

Video in filmski natečaj za mlade ustvarjalce Korak v prihodnost

V okviru nacionalnega projekta Filmski vlak je razpisan natečaj, katerega cilj je spodbuditi razmišljanje in izražanje mladih v filmskem jeziku. Sodelujejo lahko šolarji in dijaki iz Slovenije. Rok za prijavo je do 15. aprila 2019. Projekt so-financirata Evropski socialni sklad in Republika Slovenija, naše podjetje pa vodi projektno pisarno. Več na spletni strani projekta Filmski…
Preberi več

Vodenje projektne pisarne Centra za kreativnost v letu 2018

Za projekt Platforma CzK (Center za kreativnost) smo uspešno zaključili finančno in vsebinsko poročanje Ministrstvu za kulturo za proračunsko leto 2018. Projekt Platforma CzK, vreden 5.628.094 EUR, izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje, projektno pisarno pa vodi naše podjetje. Center za kreativnost je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega…
Preberi več

Sodelujemo pri nadaljnji izvedbi programa Neverjetna leta

Uspešna kandidatura konzorcija 9 partnerjev na razpisu Ministrstva za zdravje RS je omogočila nadaljnjo izvedbo programa Neverjetna leta. Gre za dokazano učinkovit program za zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok, ki je bil v letih 2015-2016 z 0,5 mio EUR sofinanciran preko Norveškega finančnega mehanizma. V letih 2017-2019 bo Ministrstvo za zdravje RS preko vodilnega partnerja…
Preberi več