Dve odobreni prijavi na razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Jani Kerneža s.p. in Milan Hliš s.p. sta bila z našo pomočjo uspešna na Javnem razpisu za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2016. Oba podjetnika si bosta v naslednjem letu s pomočjo nepovratnih sredstev kupila novo mehanizacijo oz. opremo, ki jo potrebujeta pri svojem delu.