Na sestanku partnerjev projekta Filmski vlak

6. novembra smo se udeležili sestanka projektnih parnerjev v Trbovljah. Delavski dom Trbovlje in Center za mladinsko kulturo Kočevje podpiramo pri vodenju projekta in pripravi poročil. Projekt je namenjen izobraževanju o filmu v osnovnih in srednjih šolah. Za učitelje in učence organizirajo predavanja in praktične delavnice.