Nov instrument za mala in srednja podjetja v okviru Obzorja 2020

Na prvem roku je bilo uspešnih 155 malih podjetij in vsako od njih bo prejelo 50.000 € za financiranje študije izvedljivosti za razvoj svoje inovacije. V celoti je na ta razpis prišlo 2.666 vlog za so-financiranje. V prvem valu nepovratnih sredstev je Evropska komisija prejela največ prijav iz Španije, sledila so mala in srednja podjetja iz Velike Britanije in Italije.

Instrument za MSP ponuja hitre in preproste subvencije za študije izvedljivosti poslovnih inovacij (1. faza) in demonstracijske projekte (2. faza). Investicijsko zreli koncepti lahko poleg tega koristijo svetovanja in druge podporne storitve (3. faza).

Prek instrumenta za MSP bo v sedem-letnem obdobju na voljo okrog 3 milijarde €. Glede na velik interes lahko pričakujemo, da bodo odobreni le najbolje pripravljeni projekti. Upravičene teme so določene v delovnem programu Obzorje 2020 za "Inovacije v MSP".

Vloge se ocenijo štirikrat na leto. Naslednja roka za ocenjevanje sta 24. september za 1. fazo in 9. oktobra za 2. fazo.

Povzeto po: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-876_en.htm