Objavljen je EU razpis za turizem

2. septembra je Generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo objavil javni razpis, namenjen:
- podpori nadnacionalnega sodelovanja in javno-zasebnih partnerstev na področju kulturnega in industrijskega turizma (tema A) in
- podpori razvoju in zagotavljanju dostopnega turizma (tema B).

Prijavite lahko projekte v vrednosti do 250,000 € (tema A) oziroma 180.000 € (tema B), sofinancira se do 75 % upravičenih stroškov. Na voljo je 1,650,000 EUR. V okviru teme A bo podprtih do 5 projektov, v okviru teme B pa do 4.

V okviru teme A je potrebno partnerstvo najmanj petih organizacij iz petih držav EU (najmanj en organ državne oblasti in dve podjetji). V okviru teme B se pričakuje partnerstvo najmanj treh organizacij (najmanj en organ državne oblasti, eno podjetje in ena institucija, ki zagotavlja izobraževanje na področju turizma).

Projekt lahko traja do 18 mesecev.
Rok za prijavo je 21.10.2014

Povezava na razpis: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700