Sodelujemo pri izvedbi projekta LIFE KOČEVSKO

Evropska komisija je med več kot tisoč oddanimi prijavami na ravni celotne EU v 2013 pozitivno ocenila projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko«. Projekt traja od septembra 2014 do februarja 2019. Pri njegovi izvedbi sodeluje tudi naše podjetje s strokovno pomočjo pri administrativnem in finančnem vodenju.

Partnerji v projektu so Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za varstvo narave, Ljudska univerza Kočevje in Občina Kočevje kot vodilni partner. Projekt je vreden 2.270.000 EUR.

Cilj projekta je izvedba konkretnih naravovarstvenih akcij v gozdovih za močno ogrožene gozdne ptice (orel belorepec, divji petelin, gozdni jereb, triprsti detelj in belohrbti detelj) in v podzemlju za varstvo podzemnega habitatnega tipa ter človeške ribice ter s tem tudi ohranjanje vodnih virov v jamah.