Sodelujemo pri nadaljnji izvedbi programa Neverjetna leta

Uspešna kandidatura konzorcija 9 partnerjev na razpisu Ministrstva za zdravje RS je omogočila nadaljnjo izvedbo programa Neverjetna leta. Gre za dokazano učinkovit program za zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok, ki je bil v letih 2015-2016 z 0,5 mio EUR sofinanciran preko Norveškega finančnega mehanizma. V letih 2017-2019 bo Ministrstvo za zdravje RS preko vodilnega partnerja Javni zavod Mala ulica sofinanciralo projekt v višini 329.746 EUR. Celotna vrednost projekta bo znašala 347.101 EUR.

Za administrativno in finančno vodenje projekta je bilo ponovno izbrano naše podjetje.