Strategija pametne specializacije

Slovenska vlada je 1. septembra objavila novo verzijo osnutka dokumenta, ki predstavlja temelj za Kohezijsko politiko v Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Po najnovejšem predlogu sta strateška cilja dokumenta:

I. Slovenijo razviti in pozicionirati kot privlačno ekološko deželo inovacij, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških in celovitih rešitev na jasno in strateško opredeljenih nišnih področjih, kjer ima Slovenija kapacitete in kompetence za pozicioniranje na globalnem trgu.
II. Vzpostavitev vrhunskega, odzivnega, dinamičnega, strateško vodenega, vključujočega in s svetom povezanega raziskovalnega, inovacijskega in podjetniškega ekosistema.

Ministrstvo za gospodarski razvoj je prvi osnutek pripravilo že v 2013, na kar sta se slovenska javnost in Evropska komisija odzvali zelo kritično. Med aprilom in junijem 2014 je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko izvedla nov krog usklajevanj in dokument novelirala. Potrjen dokument s strani Evropske komisije je eden od pogojev za dostop Slovenije do strukturnih skladov do 2020.

Povzeto po: http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/strategija-pametne-specializacije-objava-osnutka-dokumenta#c1=News%20Item&c1=novica