Vabimo vas na usposabljanje o strukturnih skladih

Slovensko društvo evalvatorjev, v sodelovanju s Fakulteto za upravo vabi na usposabljanje, namenjeno upravljavcem sredstev strukturnih skladov EU v obdobju 2014-2020 ter vsem, ki se bodo iz skladov financirali. Usposabljanje zaradi velikega zanimanja in dobrega odziva izvajamo že tretjič.

»FINANCIRANJE CELOVITIH PROJEKTOV IZ STRUKTURNIH SKLADOV EU. KAKO Z OKRNJENIMI SREDSTVI DOSEČI VEČ?«, 3. ponovitev
Ljubljana, Fakulteta za upravo, 6. Marec 2015, ob 9-17h.

Predavatelji: mag. Ivo Piry, dr. Pavel Gantar, Lili Mahne, Julija Škarabot Plesničar, mag. Radej Bojan.

6 tem, pripravljenih po EU dokumentih in najnovejši znanstveni literaturi + Možnost praktičnega dela na primerih, ki jih sami izberete + Možnost preizkusa znanja

I. Ključna vprašanja za odločevalke/ce

Zakaj v prihodnje ne bo zadoščalo znanje, ki ga upravljavci skladov in vodje financiranih projektov, že imamo?
Kako se zaostrujejo pogoji za črpanje sredstev iz strukturnih skladov?
Ali bo mogoče kljub krčenju sredstev črpati tudi več denarja?
Ali predavatelji poznajo prakso?
Bo na usposabljanju ali po njem nekaj časa tudi za individualno delo?
Kakšne so možnosti posebne ponudbe ali brezplačne udeležbe?

II. Ključna vsebinska vprašanja

- Strukturna politika EU: Od neumnega k pametnem razvoju - 'Integrirane celostne naložbe' in 'Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost'
- Kako do celostnih projektov? Kaj so 'celostni projekti' strukturne politike, kako jih oblikovati?
- Razvoja družbe ne bo brez miselnega preskoka - Kako zagotoviti inovativnost in razmišljanje 'izven škatle', brez katerega ni 'pametnega razvoja'?
- Strukturna politika EU: necelostne rešitve niso več v modi Kaj je to 'horizontalno' programiranje? Horizontalno upravljanje? Horizontalno vrednotenje?
- Organski razvoj napreduje od spodaj - Kako vrednotiti celostne učinke projektov, ki so zamišljeni celostno?
- Rože za župana – pametni razvoj in politično vodenje sta nerazdružljivo povezana.

Več informacij:

Bojan Radej: bradej@gmail.com

Spletna stran usposabljanja