Začetek dela ekipe za snovanje, pripravo, prijavo in realizacijo projektov na področju turizma

V mesecu juniju smo se združil strokovnjaki različnih področij in oblikovali ekipo za podporo nosilcem turistične ponudba pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018). Ekipa se je prvič predstavila v ponedeljek, 11. julija 2016, na informativnem dnevu Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (2016 - 2018). Ponudnike turističnih produktov in storitev smo navdušili s svojim znanjem in idejami. Dobili smo tudi že nekaj prijav na uvodne razgovore.

Ekipo sestavljamo Julija Škarabot Plesničar iz podjetja SOLVERO, strokovnjakinja za pripravo in prijave na razpise ter vodenje projektov, Matevž Kaše iz podjetja Erpium d.o.o., strokovnjak za digitalno komunikacijo, vzpostavitve spletnih mest in digitalno oglaševanje, Maja Zupan, destinacijska managerka, strokovnjakinja za razvoj novih, inovativnih produktov in storitev na izbrani destinaciji, Tina Drolc iz podjetja PUBLICA, strokovnjakinja za pripravo in izvajanje strategij za promocijo in oglaševanje, Jelena Jančič Boberra iz podjetja OBLIKOVANJE BOBBERA, strokovnjakinja za grafično podobe in oblikovanje ter Borut Leben iz podjetja MEDIAPLAN 8, strokovnjak za tisk, tiskovine in njihovo distribucijo.

Kot ekipa vam ponujamo:
- pomoč pri preboju vaše ideje »iz glave« do vzdržnega poslovnega modela
- iskanje potencialnih partnerjev v projektu
- pripravo razpisne dokumentacije s strokovnimi utemeljitvami, tako s področja priprave strategije in poslovnih modelov, gradnje turističnih produktov in storitev, grafičnega oblikovanja, digitalizacije obstoječe in nove komunikacije ter oglaševanja
- vodenje in notranjo koordinacijo projekta za njegovo kvalitetno in uspešno realizacijo ter uspešen zaključek projekta

Vse, ki še razmišljate o prijavi na razpis, o razvoju novih, inovativnih turističnih produktov in storitev, vabimo, da se prijavite na uvodni razgovor. Skupaj bomo pregledali vašo idejo in ugotovili možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev na tem razpisu. Ponudniki, ki bodo opravili uvodni razgovor, bodo imeli prednost pri prijavi na razpis na vseh treh rokih: 10. avgust 2016, 7. december 2016 in 22. februar 2016.

Več informacij: 031 831 500, turizem@solvero.si