Pripravili smo vmesno evalvacijo projekta SUPER PSIHOLOG

V julijskih poletnih dneh smo oddali povzetek zunanje evalvacije projekta SUPER PSIHOLOG, ki bo objavljen v knjigi Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. V zunanjo evalvacijo smo vključili mnenja aktivnih udeležencev projekta, ki so se udeležili zaključnega srečanja projekta (ki je bilo 9. aprila 2016) ter drugih evalvacijskih poročil.

Naše vmesne ugotovitve so, da:
- projekt v dosedajšnji izvedbi sledi začrtanim ciljem
- je projekt ustrezno finančno zastavljen
- so že doseženi glavni učinki projekta ter da ima
- model supervizirane prakse psihologov dolgoročni potencial za razvoj in udejanjanje.

Končna evalvacija projekta bo pripravljena oktobra 2016, ko bodo izdelana tudi priporočila partnerjem ter financerju za nadaljnje delo.