Nacionalni inštitut za biologijo

Podjetje Solvero nam je nudilo podporo pri pripravi projektne vloge v okviru javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Kljub kratkemu časovnemu roku za oddajo vloge je bila njihova podpora zelo učinkovita. Njihova hitra odzivnost, organiziranost, dobro poznavanje razpisnih zahtev ter obvladanje finančnih vidikov priprave nam je močno olajšalo pripravo in omogočilo uspešno oddajo projektne vloge.

Dr. Nataša Mori, znanstvena sodelavka , Nacionalni inštitut za biologijo