RIC Novo mesto

S podjetjem Solvero radi sodelujemo. Imajo veliko znanja in izkušenj na področju projektnega managementa, široka razgledanost pa je podlaga za kvalitetno sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov različnih vsebinskih področij. Zame pa je največ vredno to, da so pri delu natančni, dosledni, spoštujejo dogovore in roke. In ne vržejo puške v koruzo, ko se zadeve zapletejo, ampak spodbujajo k iskanju rešitev in jih tudi sami iščejo.

Marjeta Gašperšič, direktorica, RIC Novo mesto