Priprava prijave na razpis

Tri dnevna delavnica

Po zaključku delavnice udeleženci:

  • razumejo načela pisanja EU projektne vloge;
  • znajo samostojno pripraviti vsebinski in administrativni del predloga projekta (opredelijo cilje, aktivnosti, rezultate, kazalnike itd.);
  • lahko samostojno pripravijo proračun in časovni načrt projekta (gantogram);
  • vedo, kako se izogniti najpogostejšim napakam.
Po končani delavnici udeležencem nudimo brezplačni coaching termin za individualno pomoč pri nastajanju njihovih EU projektov.

Predavateljica je Julija Škarabot Plesničar.