Vodenje evropskih projektov

Enodnevna delavnica

Po koncu delavnice udeleženci:

  • znajo pripraviti in voditi sestanke projektnih partnerjev;
  • lahko samostojno načrtujejo in spremljajo potek projekta;
  • razumejo vodenje projektnega tima in obvladovanje konfliktov;
  • poznajo tveganja in možnosti uvajanja sprememb na projektu;
  • vedo, kako se izogniti najpogostejšim napakam;
  • znajo pripraviti vmesna in končno poročilo za financerja.
Po končani delavnici udeležencem nudimo brezplačni coaching termin za individualno pomoč pri vodenju njihovih projektov.

Predavateljica je Julija Škarabot Plesničar.