Je izkušen projektni manager z mednarodnim certifikatom združenja IPMA (International Project Management Association) in nacionalno poklicno kvalifikacijo Vodja projekta. Strokovne kompetence na področju planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja projektov je pridobil z delom v uglednih podjetjih. V dosedanji praksi je bil na čelu preko 50 izvedbenih projektov za zunanje naročnike in 6 projektov uvedbe novih proizvodov na domače in mednarodna tržišča. Kot predavatelj je izvedel več delavnic s področja vodenja projektov.

Diplomiral je na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani. Njegova prednost je predvsem v združevanju praktičnih izkušenj s področja projektnega managementa in marketinga s tehniškimi znanji, kar mu zelo koristi pri uspešni pripravi in vodenju projektov.