O nas so povedali

Javni zavod Mala ulica

Javni zavod Mala ulica s Solvero d.o.o. sodeluje že od leta 2015. Julija in Aleš Plesničar sta s svojimi izkušnjami, znanjem in entuziazmom pomembno prispevala k uspešnem pridobivanju finančnih sredstev za program Neverjetna leta tako iz domačih kot mednarodnih virov. Njuna vloga je zelo pomembna tudi pri implementaciji, spremljanju in evalvaciji programov; močna sta na administrativno-finančnem področju in tako odlično dopolnjujeta strokovno in vsebinsko delo izvajalcev in strokovnih delavcev, ki jim ta del pogosto umanjka.S Solverom ob strani so razpisne dokumentacije oreh, ki se ga da streti.

Eva Strmljan Kreslin, direktorica, Javni zavod Mala ulica

Zavod Stiropor

V ekipi Zavoda Stiropor smo zadnjih 5 let sami skrbeli za prijave na razpise. Ob skrčitvi ekipe ob koncu leta 2019, pa smo se za pomoč obrnili na podjetje Solvero. S sodelovanjem smo zelo zadovoljnji, saj je bilo njihovo delo korektno, kvalitetno in glede na časovno komponento izredno učinkovito. Veselimo se še nadaljnjega sodelovanja.

 

Jure Črnič, direktor Zavoda Stiropor

ATROPA d.o.o.

V začetku naj povem, da smo v podjetju zadovoljni, ker smo z vami vzpostavili poslovno sodelovanje. Vaš odnos je bil zelo korekten in dosleden, zato smo bili zelo pomirjeni, ko smo ugotovili, da poslujemo s podjetjem v katerem resnično obvladajo svoje delo. Ta občutek se je na koncu izkazal za resničnega. Zelo všeč nam je bila vaša odzivnost na naš klic in pa seveda tudi cena, ki ste nam jo ponudili. Skratka, korektno, dosledno in učinkovito.

Tatjana Šolaja, ATROPA d.o.o.

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Podjetje Solvero je izvedlo nadzor in zunanjo evalvacijo našega projekta. Pohvalim lahko njihovo izkušenost pri vodenju projektov, dobro poznavanje delovanja različnih programskih okvirov in zahtev financerjev, posluh za posebnosti projekta in interesov vključenih partnerjev, korektno opravljeno delo, nenazadnje pa tudi profesionalen odnos, prijaznost, zavzetost, stalno pripravljenost za svetovanje in pomoč pri iskanju ustreznih rešitev ter iskreno skrb za trajnost projektnih rezultatov.

izr. prof. dr. Anja Podlesek, vodja projekta SUPER PSIHOLOG, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Sodelovanje s Solverom lahko opišem kot odlično. Izkazali so se kot prilagodljiv, učinkovit in zanesljiv partner, usmerjen v iskanje rešitev. Njihova kompetentnost, odgovornost in konstruktiven odnos do dela in vseh projektnih partnerjev so ključno prispevali k našemu več kot uspešno zaključenem projektu.

 

dr. Marija Anderluh, vodja projekta Treningi starševstva za preprečevanje vedenjskih težav otrok - NEVERJETNA LETA, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

Nacionalni inštitut za biologijo

Podjetje Solvero nam je nudilo podporo pri pripravi projektne vloge v okviru javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Kljub kratkemu časovnemu roku za oddajo vloge je bila njihova podpora zelo učinkovita. Njihova hitra odzivnost, organiziranost, dobro poznavanje razpisnih zahtev ter obvladanje finančnih vidikov priprave nam je močno olajšalo pripravo in omogočilo uspešno oddajo projektne vloge.

Dr. Nataša Mori, znanstvena sodelavka , Nacionalni inštitut za biologijo

Zavod RS za varstvo narave

Zavod RS za varstvo narave je v letih 2015/2016 izvajal projekt LJUBA - Ljudje za barje v sodelovanju s partnerji JZ Krajinski park Ljubljansko barje, KGZS – Zavod Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje in ZRC SAZU. Podjetje Solvero d.o.o. je kot zunanji izvajalec sodelovalo pri pripravi in nastanku Načrta upravljanja projekta LJUBA – Ljudje za barje. Potrjujem, da je bilo delo opravljeno strokovno, vestno in skrbno ter v skladu s projektno dokumentacijo.

Primož Glogovčan, vodja projekta LJUBA – Ljudje za barje, Zavod RS za varstvo narave

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Pravo olajšanje je bilo sodelovati s podjetjem SOLVERO, z Julijo in Alešem. Prijavo mednarodnega projekta za sofinanciranje iz evropskih sredstev, smo brez tovrstnih birokratskih izkušenj, z njuno prilagodljivo oporo, elegantno speljali. S prijateljskim sodelovanjem, a z nepopustljivo vztrajnostjo in optimizmom, sta znala obvladati našo strokovno muhavost in preobremenjenost. Omogočila sta nam, da smo ostali v okvirih svoje stroke, projekt podpirala z racionalno navdušenostjo in nas včasih kot starša vodila skozi nam tuje formulacije in piljenje načrtov do končnega izdelka. Očarala sta nas s fleksibilnostjo in toplo optimistično energijo, ki je pri tako zahtevnih projektih nujno potrebna. S profesionalnim odnosom in odprto človeškostjo ostajata v prvi vrsti izbranih sodelavcev. S takim sodelovanjem smo izjemno zadovoljni in si ga v prihodnosti še zelo želimo!

mag. Lili Steblovnik, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, vodja skupine TUPS, Univerzitetni klinični center Ljubljana

RIC Novo mesto

S podjetjem Solvero radi sodelujemo. Imajo veliko znanja in izkušenj na področju projektnega managementa, široka razgledanost pa je podlaga za kvalitetno sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov različnih vsebinskih področij. Zame pa je največ vredno to, da so pri delu natančni, dosledni, spoštujejo dogovore in roke. In ne vržejo puške v koruzo, ko se zadeve zapletejo, ampak spodbujajo k iskanju rešitev in jih tudi sami iščejo.

Marjeta Gašperšič, direktorica, RIC Novo mesto

Termit d.d.

S sodelovanjem s podjetjem Solvero in koordinacijo projekta smo zelo zadovoljni, saj nam je z vašo pomočjo, tj. z jasnimi smernicami in napotki, s pravočasno razdelitvijo nalog med partnerje in z nenehnim opozarjanjem na izpolnjevanje rokov, uspelo pravočasno oddati po našem mnenju vsebinsko dobro zastavljen projekt.

mag. Vladimir Bukvič, svetovalec uprave, Termit d.d.