O nas so povedali

Mladinski center Velenje

Mladinski center Velenje je v okviru večletnega projekta konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost, sofinanciranega s strani Republike Slovenije in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, prvič povezali s podjetjem Solvero d.o.o. Projekt konS, kjer smo bili eden izmed konzorcijskih partnerjev, je predstavljal naš največji tovrsten izziv za nas. Brez neprecenljive podpore ekipe Solvero d.o.o., z Julijo na čelu, bi bila pot do uspeha precej težja. Skozi celoten projekt so nam nudili ključne storitve za uspešno izvedbo, ki so obsegale administrativno finančno svetovanje, načrtovanje porabe sredstev, finančni monitoring in pomoč pri vnašanju stroškov v sistem e-MA. Julijina prijaznost, njena pripravljenost priskočiti na pomoč kadarkoli nam je prihranila veliko stresa in časa. Vsakič, ko smo se znašli pred kakšno zagato, je bila Julija z nami, pripravljena z rešitvami, velikokrat tudi takrat, preden smo sploh vedeli, da jih potrebujemo. Ta nivo podpore in strokovnosti je bil ključen, da smo projekt pripeljali do uspešnega zaključka in dosegli zastavljene cilje. Zaupanje in sinergija, ki smo ju zgradili s Solvero d.o.o., sta nekaj, kar želimo negovati in nadaljevati. Komaj čakamo na naslednji projekt, kjer bomo spet lahko združili moči.

Janko Urbanc, direktor, Mladinski center Velenje

MAO - Muzej za arhitekturo in oblikovanje

S pomočjo podjetja Solvero smo uspešno zaključili šestletni projekt Platforma Center za kreativnost in prešli v naslednjo fazo financiranja. Z njihovo pomočjo smo uspešno počrpali celotno odobreno vrednost projekta v višini več kot 5,6 MIO EUR. Sodelovali smo vse od 2018 dalje, ko sta Aleš in Julija, kot del Projektne pisarne CzK, s svojimi izkušnjami in znanjem pomagala izpeljati projekt v skladu z vsemi zahtevami financerjev. Pri uspešnem finančnem in administrativnem poročanju in vodenju projekta je bila za Center za kreativnost ključna njuna konstantna podpora, odzivnost in fleksibilnost.

mag. Anja Zorko, vodja Centra za kreativnost, Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Ljudska univerza Ormož

Sodelovanje s podjetjem Solvero d.o.o. je bilo od začetka do konca prijetna in pozitivna izkušnja. Za to je poskrbela gospa Julija Škarabot Plesničar, ki je za Ljudsko univerzo Ormož izvedla evalvacijo projekta Trialog, financiranega iz Norveškega finančnega mehanizma. V procesu izdelave evalvacije sem bila najbolj vesela, da sodelujemo s kompetentnim, zanesljivim in odzivnim podjetjem, ki  ga odlikujejo bogate izkušnje pri vodenju in evalvaciji projektov, kljub temu pa svojega dela ne opravlja serijsko ampak se posveti specifiki vsakega projekta posebej.

Viki Ivanuša, direktorica, Ljudska univerza Ormož

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

Javni zavod Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje že več let sodeluje s podjetjem Solvero d.o.o.. V zavodu načeloma sami skrbimo za pripravo projektov in za prijave na razpise, vendar velikokrat naletimo na kakšen izziv, kateremu nismo kos. V takšni situacije pa je na vrsti Julija, ki nam vedno s kvalitetnim nasvetom utre pot naprej. Njen entuziazem in pozitiven pristop do kakršnegakoli problema je vodilo, ki ustvarja in krepi sodelovanje. Prijeten občutek je, ko veš, da imaš nekoga, ki je vedno pripravljen priskočiti na pomoč in tudi sam išče rešitve. Podjetje Solvero d.o.o. odraža strokovnost, natančnost, doslednost in kar je najbolj pomembno prijaznost in strast do dela. Hvaležni smo, da smo se spoznali in da nekatere zgodbe ustvarjamo skupaj.

mag. Špela Pavli Perko, direktorica, Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

Javni zavod Mala ulica

Javni zavod Mala ulica s Solvero d.o.o. sodeluje že od leta 2015. Julija in Aleš Plesničar sta s svojimi izkušnjami, znanjem in entuziazmom pomembno prispevala k uspešnem pridobivanju finančnih sredstev za program Neverjetna leta tako iz domačih kot mednarodnih virov. Njuna vloga je zelo pomembna tudi pri implementaciji, spremljanju in evalvaciji programov; močna sta na administrativno-finančnem področju in tako odlično dopolnjujeta strokovno in vsebinsko delo izvajalcev in strokovnih delavcev, ki jim ta del pogosto umanjka.S Solverom ob strani so razpisne dokumentacije oreh, ki se ga da streti.

Eva Strmljan Kreslin, direktorica, Javni zavod Mala ulica

ATROPA d.o.o.

V začetku naj povem, da smo v podjetju zadovoljni, ker smo z vami vzpostavili poslovno sodelovanje. Vaš odnos je bil zelo korekten in dosleden, zato smo bili zelo pomirjeni, ko smo ugotovili, da poslujemo s podjetjem v katerem resnično obvladajo svoje delo. Ta občutek se je na koncu izkazal za resničnega. Zelo všeč nam je bila vaša odzivnost na naš klic in pa seveda tudi cena, ki ste nam jo ponudili. Skratka, korektno, dosledno in učinkovito.

Tatjana Šolaja, ATROPA d.o.o.

Zavod Stiropor

V ekipi Zavoda Stiropor smo zadnjih 5 let sami skrbeli za prijave na razpise. Ob skrčitvi ekipe ob koncu leta 2019, pa smo se za pomoč obrnili na podjetje Solvero. S sodelovanjem smo zelo zadovoljnji, saj je bilo njihovo delo korektno, kvalitetno in glede na časovno komponento izredno učinkovito. Veselimo se še nadaljnjega sodelovanja.

 

Jure Črnič, direktor Zavoda Stiropor

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Podjetje Solvero je izvedlo nadzor in zunanjo evalvacijo našega projekta. Pohvalim lahko njihovo izkušenost pri vodenju projektov, dobro poznavanje delovanja različnih programskih okvirov in zahtev financerjev, posluh za posebnosti projekta in interesov vključenih partnerjev, korektno opravljeno delo, nenazadnje pa tudi profesionalen odnos, prijaznost, zavzetost, stalno pripravljenost za svetovanje in pomoč pri iskanju ustreznih rešitev ter iskreno skrb za trajnost projektnih rezultatov.

izr. prof. dr. Anja Podlesek, vodja projekta SUPER PSIHOLOG, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Sodelovanje s Solverom lahko opišem kot odlično. Izkazali so se kot prilagodljiv, učinkovit in zanesljiv partner, usmerjen v iskanje rešitev. Njihova kompetentnost, odgovornost in konstruktiven odnos do dela in vseh projektnih partnerjev so ključno prispevali k našemu več kot uspešno zaključenem projektu.

 

dr. Marija Anderluh, vodja projekta Treningi starševstva za preprečevanje vedenjskih težav otrok - NEVERJETNA LETA, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana

Nacionalni inštitut za biologijo

Podjetje Solvero nam je nudilo podporo pri pripravi projektne vloge v okviru javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020. Kljub kratkemu časovnemu roku za oddajo vloge je bila njihova podpora zelo učinkovita. Njihova hitra odzivnost, organiziranost, dobro poznavanje razpisnih zahtev ter obvladanje finančnih vidikov priprave nam je močno olajšalo pripravo in omogočilo uspešno oddajo projektne vloge.

Dr. Nataša Mori, znanstvena sodelavka , Nacionalni inštitut za biologijo