Izvaja se projekt o biotski raznovrstnosti

Ponosni smo na vse projekte, ki smo jih pomagli pripravljati, danes pa se uspešno izvajajo! Tudi projekt "Kali danes - za prihodnost", v katerem osnovnošolci raziskujejo živalske in rastlinske vrste ter njihove življenjske pogoje v kalih. Projekt je pridobil financiraje Evropskega sklada za razvoj podeželja.