Izvajamo monitoring projekta SUPER PSIHOLOG

V okviru projekta Supervizirana praksa psihologov: Razvoj programa usposabljanja mentorjev in modela supervizirane prakse – SUPER PSIHOLOG spremljamo potek in nadziramo izvedbo projekta, pregledujemo poročila in svetujemo projektnim partnerjem.

Nosilec projekta je Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Projektni partnerji so Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Društvo psihologov Slovenije, Norveško psihološko združenje – Norsk Psykologforening in Inštitut za psihološko svetovalne razvojne projekte – ISA institut. Projekt SUPER PSIHOLOG poteka v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.