Ponovna uspešna prijava na razpisu Evropa za državljane

Občina Kočevje je z našo pomočjo ponovno uspešno prijavila projekt na razpis Evropa za državljane. Projekt je bil eden izmed samo dveh, ki jih je Evropska komisija odobrila iz Slovenije v okviru ukrepa Pobratenja mest.

Objavljen je tudi drugi letošnji rok za prijave - 1.september 2015.

Program Evropa za državljane je instrument spodbujanja večje vloge državljanov pri razvoju EU. Program se izvaja preko dveh sklopov:
Sklop 1 – Evropski spomini: namen je povečati ozaveščenost o zgodovinskem spominu, skupni zgodovini in vrednotah ter namenu Unije.
Sklop 2 – Demokratično delovanje in državljanska udeležba: cilj je spodbujati demokratično in civilno udeležbo državljanov na ravni Unije. Izvaja se preko pobratenja mest, mrež mest in projektov civilne družbe.

Več informacij o programu Evropa za državljane lahko najdete na spletni strani EACEA.