Izvajamo evalvacijo projekta Superpsiholog

V okviru projekta Superpsiholog smo preverili uspešnost drugega modula izvedenih delavnic. S tem namenom smo se srečali z norveškima supervizorjema ga. Mono Duckert in g. Bjarte Kyte ter vodjo projekta prof. dr. Anjo Podlesek s Filozofske fakultete v Ljubljani.