Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Podjetje Solvero je izvedlo nadzor in zunanjo evalvacijo našega projekta. Pohvalim lahko njihovo izkušenost pri vodenju projektov, dobro poznavanje delovanja različnih programskih okvirov in zahtev financerjev, posluh za posebnosti projekta in interesov vključenih partnerjev, korektno opravljeno delo, nenazadnje pa tudi profesionalen odnos, prijaznost, zavzetost, stalno pripravljenost za svetovanje in pomoč pri iskanju ustreznih rešitev ter iskreno skrb za trajnost projektnih rezultatov.

izr. prof. dr. Anja Podlesek, vodja projekta SUPER PSIHOLOG, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani