Ljudska univerza Kočevje

Na Ljudski univerzi Kočevje se zavedamo pomembnosti priprave kakovostne dokumentacije za prijavo na razpise centraliziranih in decentraliziranih projektov. Gospa Julija Škarabot Plesničar je z nami sodelovala pri izvedbi usposabljanja za črpanje sredstev EU, ki je bilo namenjeno javnim zavodom iz naše regije. V pomoč nam je bila tudi pri pripravi konkretnih prijav na razpise, v vseh fazah nastanka posameznih projektov. Z gotovostjo lahko rečemo, da se veselimo ponovnega korektnega sodelovanja s podjetjem SOLVERO.

Maja Rupnik, direktorica, Ljudska univerza Kočevje