O nas so povedali

Termit d.d.

S sodelovanjem s podjetjem Solvero in koordinacijo projekta smo zelo zadovoljni, saj nam je z vašo pomočjo, tj. z jasnimi smernicami in napotki, s pravočasno razdelitvijo nalog med partnerje in z nenehnim opozarjanjem na izpolnjevanje rokov, uspelo pravočasno oddati po našem mnenju vsebinsko dobro zastavljen projekt.

mag. Vladimir Bukvič, svetovalec uprave, Termit d.d.

občina Kočevje

Podjetje Solvero je v avgustu 2014 za občino Kočevje pripravilo dva projekta za EU program Evropa za državljane, s katerima želimo v občini poglobiti prijateljske vezi s pobratenimi občinami na področju ekološkega turizma in zagotoviti trajno sodelovanje preko sodelovanja mladih in starejših iz pobratenih občin. Z njihovo profesionalnostjo, natančnostjo in zanesljivostjo smo bili zelo zadovoljni.

dr. Vladimir Prebilič, župan, občina Kočevje

Micro Team d.o.o.

Smo podjetje Micro Team, d.o.o., ki je že štirinajst let prisotno na trgu izobraževanja in v tem času smo in še vedno sodelujemo s kar nekaj zunanjimi partnerji. Eno izmed njih je tudi podjetje Solvero. S sodelovanjem, kot smo ga imeli z omenjenim podjetjem, na področju izobraževanja in izvajanja delavnic na temo pridobivanja EU sredstev in projektnega managementa, smo bili izjemno zadovoljni saj je bilo delo odlično in profesionalno opravljeno. Strokovnjaki v podjetju Solvero d.o.o. so profesionalni, prijazni in dosledni.

Andrej Jerak, direktor, Micro team d.o.o.

Ljudska univerza Kočevje

Na Ljudski univerzi Kočevje se zavedamo pomembnosti priprave kakovostne dokumentacije za prijavo na razpise centraliziranih in decentraliziranih projektov. Gospa Julija Škarabot Plesničar je z nami sodelovala pri izvedbi usposabljanja za črpanje sredstev EU, ki je bilo namenjeno javnim zavodom iz naše regije. V pomoč nam je bila tudi pri pripravi konkretnih prijav na razpise, v vseh fazah nastanka posameznih projektov. Z gotovostjo lahko rečemo, da se veselimo ponovnega korektnega sodelovanja s podjetjem SOLVERO.

Maja Rupnik, direktorica, Ljudska univerza Kočevje

Aleja inženiring d.o.o.

Julija Škarabot Plesničar mi je velikodušno pomagala prebiti led pri izdelavi projektnih prijav za Vseživljenjsko učenje. Takoj je videla in prestavila tekste pod ustrezno točko. Všeč mi je, da je pustila enostavno in kratko vsebino brez dolgovezenja. Tudi njeno znanje specifičnih angleških izrazov je bilo zelo pomembno, da sem sploh lahko opisala, kakšna bo moja delovna metoda. Suma sumarum je dobil izvedeni projekt "Javni učni vrt" priznanje Jabolko kakovosti za 2. mesto med projekti Leonardo da Vinci mobilnosti za osebe na trgu dela leta 2012.

Nataša Bučar Draksler, solastnica podjetja, Aleja inženiring d.o.o.