O nas so povedali

Ljudska univerza Kočevje

Na Ljudski univerzi Kočevje se zavedamo pomembnosti priprave kakovostne dokumentacije za prijavo na razpise centraliziranih in decentraliziranih projektov. Gospa Julija Škarabot Plesničar je z nami sodelovala pri izvedbi usposabljanja za črpanje sredstev EU, ki je bilo namenjeno javnim zavodom iz naše regije. V pomoč nam je bila tudi pri pripravi konkretnih prijav na razpise, v vseh fazah nastanka posameznih projektov. Z gotovostjo lahko rečemo, da se veselimo ponovnega korektnega sodelovanja s podjetjem SOLVERO.

Maja Rupnik, direktorica, Ljudska univerza Kočevje

Aleja inženiring d.o.o.

Julija Škarabot Plesničar mi je velikodušno pomagala prebiti led pri izdelavi projektnih prijav za Vseživljenjsko učenje. Takoj je videla in prestavila tekste pod ustrezno točko. Všeč mi je, da je pustila enostavno in kratko vsebino brez dolgovezenja. Tudi njeno znanje specifičnih angleških izrazov je bilo zelo pomembno, da sem sploh lahko opisala, kakšna bo moja delovna metoda. Suma sumarum je dobil izvedeni projekt "Javni učni vrt" priznanje Jabolko kakovosti za 2. mesto med projekti Leonardo da Vinci mobilnosti za osebe na trgu dela leta 2012.

Nataša Bučar Draksler, solastnica podjetja, Aleja inženiring d.o.o.