občina Kočevje

Podjetje Solvero je v avgustu 2014 za občino Kočevje pripravilo dva projekta za EU program Evropa za državljane, s katerima želimo v občini poglobiti prijateljske vezi s pobratenimi občinami na področju ekološkega turizma in zagotoviti trajno sodelovanje preko sodelovanja mladih in starejših iz pobratenih občin. Z njihovo profesionalnostjo, natančnostjo in zanesljivostjo smo bili zelo zadovoljni.

dr. Vladimir Prebilič, župan, občina Kočevje