Termit d.d.

S sodelovanjem s podjetjem Solvero in koordinacijo projekta smo zelo zadovoljni, saj nam je z vašo pomočjo, tj. z jasnimi smernicami in napotki, s pravočasno razdelitvijo nalog med partnerje in z nenehnim opozarjanjem na izpolnjevanje rokov, uspelo pravočasno oddati po našem mnenju vsebinsko dobro zastavljen projekt.

mag. Vladimir Bukvič, svetovalec uprave, Termit d.d.