Zavod RS za varstvo narave

Zavod RS za varstvo narave je v letih 2015/2016 izvajal projekt LJUBA - Ljudje za barje v sodelovanju s partnerji JZ Krajinski park Ljubljansko barje, KGZS – Zavod Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje in ZRC SAZU. Podjetje Solvero d.o.o. je kot zunanji izvajalec sodelovalo pri pripravi in nastanku Načrta upravljanja projekta LJUBA – Ljudje za barje. Potrjujem, da je bilo delo opravljeno strokovno, vestno in skrbno ter v skladu s projektno dokumentacijo.

Primož Glogovčan, vodja projekta LJUBA – Ljudje za barje, Zavod RS za varstvo narave