Zadnji razpis Programa Norveškega finančnega mehanizma in mehanizma EGP še brez rezultatov

Prijavitelji, ki so svoje projekte oddali konec februarja letos, še vedno čakajo na rezultate.  Vladna služba, pristojna za izvedbo razpisa, ni uspela izbrati zunanjih ocenjevalcev, kot je bilo predvideno v razpisu, zato bodo projekte sedaj ocenili zaposleni z resornih ministrstev.

Na razpis je prispelo 255 projektov, ki se potegujejo za 17 milijonov evrov iz Norveškega finančnega mehanizma in Mehanizma EGP. Razpis je vseboval dva sklopa, teme pa so bile: pobude za javno zdravje, enakost spolov, biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve ter naravna in kulturna dediščina.

Povzeto po: http://www.dnevnik.si/slovenija/po-pol-leta-se-vedno-brez-ocenjevalcev