Novice

Odobren projekt pobratenja mest

Naše podjetje je pomagalo Občini Kočevje pri prijavi na razpis »Evropa za državljane«. Njihov projekt na temo pobratenja mest je bil odobren na septemberskem roku, kot eden od samo dveh odobrenih iz Slovenije. Objavljen je že naslednji rok za razpis za pobratenje mest, to je 2. marec: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2015_en
Preberi več

Uspešni na razpisu Generalnega direktorata za zdravje in potrošnike

Odobren je bil projekt na temo zdrave prehrane, ki ga je z našo pomočjo uspešno prijavila Ljudska univerza Kočevje. Skupaj z osnovnimi šolami in občinami v regiji bo razvila program za uvedbo bolj zdravih šolskih jedilnikov in povečanje telesne dejavnosti v osnovnih šolah. Pripravila bo tudi smernice za njihovo uporabo v drugih šolskih okoljih. Projekt…
Preberi več

Sodelujemo pri izvedbi projekta LIFE KOČEVSKO

Evropska komisija je med več kot tisoč oddanimi prijavami na ravni celotne EU v 2013 pozitivno ocenila projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko«. Projekt traja od septembra 2014 do februarja 2019. Pri njegovi izvedbi sodeluje tudi naše podjetje s strokovno pomočjo pri administrativnem in finančnem vodenju. Partnerji v projektu so Zavod za gozdove Slovenije, Zavod…
Preberi več

Zadnji razpis Programa Norveškega finančnega mehanizma in mehanizma EGP še brez rezultatov

Prijavitelji, ki so svoje projekte oddali konec februarja letos, še vedno čakajo na rezultate.  Vladna služba, pristojna za izvedbo razpisa, ni uspela izbrati zunanjih ocenjevalcev, kot je bilo predvideno v razpisu, zato bodo projekte sedaj ocenili zaposleni z resornih ministrstev. Na razpis je prispelo 255 projektov, ki se potegujejo za 17 milijonov evrov iz Norveškega finančnega mehanizma…
Preberi več

Sodelujte v mednarodni raziskavi s področja mobilnosti

V Zavodu za Novodobno Izobraževanje vabijo vse, ki ste se v preteklosti udeležili kateregakoli programa mobilnosti za namen študija, prakse ali prostovoljnega dela v tujini (Erasmus, Leonardo da Vinci, Mladi v akciji idr.), da sodelujete v eni največjih EU raziskavi o učinkih, ki jih posamezniku in skupnosti, prinaša mobilnost. Vprašalnik v slovenščini je dostopen na…
Preberi več

Objavljen je EU razpis za turizem

2. septembra je Generalni direktorat Evropske komisije za podjetništvo in industrijo objavil javni razpis, namenjen: - podpori nadnacionalnega sodelovanja in javno-zasebnih partnerstev na področju kulturnega in industrijskega turizma (tema A) in - podpori razvoju in zagotavljanju dostopnega turizma (tema B). Prijavite lahko projekte v vrednosti do 250,000 € (tema A) oziroma 180.000 € (tema B),…
Preberi več

Uspešna prijava na razpis DAPHNE

Ljudska univerza Kočevje je z našo pomočjo uspešno pridobila sredstva za projekt »Zgodnja poroka - kultura ali zloraba?«. Projekt, ki se bo pričel oktobra, se izvaja v okviru Evropskega programa "DAPHNE III", ki je namenjen preprečevanju in boju proti nasilju nad otroki, mladimi in ženskami ter za zaščito žrtev in ogroženih skupin. Kot edini uspešni…
Preberi več

Strategija pametne specializacije

Slovenska vlada je 1. septembra objavila novo verzijo osnutka dokumenta, ki predstavlja temelj za Kohezijsko politiko v Sloveniji za obdobje 2014-2020. Po najnovejšem predlogu sta strateška cilja dokumenta: I. Slovenijo razviti in pozicionirati kot privlačno ekološko deželo inovacij, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških in celovitih rešitev na jasno in strateško opredeljenih nišnih področjih, kjer…
Preberi več

Nov instrument za mala in srednja podjetja v okviru Obzorja 2020

Na prvem roku je bilo uspešnih 155 malih podjetij in vsako od njih bo prejelo 50.000 € za financiranje študije izvedljivosti za razvoj svoje inovacije. V celoti je na ta razpis prišlo 2.666 vlog za so-financiranje. V prvem valu nepovratnih sredstev je Evropska komisija prejela največ prijav iz Španije, sledila so mala in srednja podjetja…
Preberi več